Tham quan nhà máy

Ngoại thất nhà máy

năm mươi

tgreytr

Xưởng chế biến

jghkut

iuyuy

nhà máy (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

nhà máy (4)

iutuy

utyiuyoi

truyềntuy

bạn gái

Xưởng sản xuất khuôn mẫu

uyiu

truy cập

nhà máy (9)

nhà máy (5)

ytruytr

Xưởng tiêm

nhà máy (2)

nhà máy (1)

nhà máy (7)