Chứng chỉ

Kể từ khi thành lập Kaihua Mold, đã có hơn 110 bằng sáng chế thiết kế cho đôi bên cùng có lợi. Chào mừng khách hàng đến thương lượng

CREI (2)

CREI (3)

CREI (1)